PROJECTE UMBRAL

Del 10 de desembre al 6 de febrer Barcelona

lacosta

Umbral, un projecte amb intervencions artístiques al metro de Barcelona per a reflexionar al voltant del fenòmen de la migració i el racisme.

Entre el 10 de desembre i el 6 de febrer Umbral arribarà als deu districtes de Barcelona a través d’intervencions artístiques al metro de la ciutat.

Umbral estarà format per les intervencions de dotze artistes a diverses estacions de metro, amb les que els autors volen ampliar el debat sobre la vulneració dels drets humans en l’àmbit de les migracions. Els autors de les intervencions artístiques seran Yto Barrada i Leila Alaoui, Banu Cenetoglu i La Llista Oblidada, Ramon Esono, Daniel García Andújar, Eulàlia Grau, Rogelio López Cuenca i Elo Vega, Teresa Margolles, Dan Perjovschi, Estefanía Peñafiel i Hiwa K.

Umbral reflexiona al voltant del fenomen de la migració com a característic de qualsevol societat contemporània. Planteja les diferents realitats en les quals podem parlar de migració a nivell global. Incideix en la necessitat de crear noves estructures des de les quals pensar i integrar el flux d’éssers humans que, per motius polítics i socials, han de deixar les seves llars i emigrar a altres indrets.

El projecte també preveu diferents activitats de difusió i aprenentatge amb la voluntat de remoure consciències i posar-nos davant del mirall de la realitat que viuen les persones refugiades i migrants a tot el món.  Compta amb les propostes de Frontera Sur, Sueños Refugiados i Un regal per a Kushbu i generarà una publicació que servirà com a catàleg de l’exposició (incloent les obres dels artistes i els projectes de les entitats, així com un mapa de les estacions de metro on es pot trobar l’exposició), però també com a difusor de diversos temes sobre els drets humans i la immigració.

El projecte es completarà amb tot un seguit d’activitats paral·leles.

Umbral s’emmarca dins la conferència internacional United Cities for Rights, organitzada per l’Àrea de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona i que se celebrarà al CCCB amb motiu del 70è aniversari de la Declaració Internacional dels Drets Humans els dies 10 i 11 de desembre.

La comissària del projecte Umbral és Imma Prieto, crítica d’art, curadora independent i professora d’art contemporani que ha comissariat projectes en diferents espais expositius en l’àmbit nacional i internacional.

NOTA DE PREMSA CATALÀ

NOTA DE PREMSA CASTELLÀ

PUBLICACIÓ

WEB

XX

FOTOGRAFIES