ERAM – GRAU EN ARTS ESCÈNIQUES

Comunicació 360º. Curs 2020-21. Girona - Salt

lacosta

El grau d’Arts Escèniques de l’ERAM va néixer l’any 2016 per respondre a les necessitats del mercat laboral del sector, en continua expansió amb noves professions emergents vinculades a aquests continguts, i al mateix temps habilitar professionals qualificats amb una formació integral molt semblant a la formació de la qual gaudeixen els artistes més interessants d’avui en l’àmbit internacional.

El Grau d’Arts Escèniques és un estudi universitari que té com a objectiu formar intèrprets amb capacitat de generar escena i creadors escènics amb habilitats interpretatives. Aquest objectiu s’assoleix a partir d’un pla d’estudis dissenyat per conèixer de manera transversal els diferents àmbits de les arts escèniques. Això vol dir capacitar a l’alumne amb les tècniques fonamentals de la interpretació textual, l’expressió corporal, la veu i el moviment, i simultàniament formar-lo en les eines pròpies de la creació escènica, la dramatúrgia, l’escenografia, la direcció d’escena i els fonaments de la tecnologia de l’espectacle. L’ERAM busca alinear-se així amb els principals estudis universitaris d’arts escèniques europeus, dotant als seus estudiants d’un títol universitari per obrir-li les portes a les noves arts escèniques.

Des de La Costa estem assessorant en comunicació i estratègia digital, i creant el relat i tot el treball de continguts estratègics per a la comunicació digital a travès de les xarxes socials.P

Més informació: eram.cat

p

p

p

FOTOGRAFIES