ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA

www.academiamusica.cat

lacosta

L’Acadèmia Catalana de la Música és un del projectes més ambiciosos del sector de la música a Catalunya. D’ençà la seva fundació, l’Acadèmia ha anat articulant-se com a entitat que ha d’aplegar tot el sector de la música a Catalunya: músics amateurs i professionals de tots els gèneres, representants de la indústria ja siguin promotores, festivals, discogràfiques, representants i mànagers, entitats de gestió, sales de música en viu, així com centres d’ensenyament musical públics i privats, estudis de gravació, crítics musicals i un llarg etcètera de professions i professionals vinculats a la música.

L’Acadèmia vol posar en valor la música produïda a Catalunya, el seu patrimoni musical i la seva internacionalització; i promocionar l’activitat creadora, acadèmica, industrial i auxiliar dels seus  professionals. Va nèixer amb l’objectiu de garantir l’accés a la música de tots els ciutadans i esdevenir interlocutor principal amb les institucions i  administracions per incidir de manera activa en les  polítiques laborals, socials i culturals que afecten el  sector de la música, els seus treballadors i practicants.

El Fòrum de l’Acadèmia ha sigut la primera activitat de caràcter públic que organitza l’Acadèmia Catalana de la Música. Va tenir lloc el dijous 23 de novembre al Centre de Dones Francesca Bonnemaison de Barcelona.

x

CRÃ’NICA DEL PRIMER FÃ’RUM DE L’ACADÈMIA

DOSSIER ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA (CATALÀ)

x

FOTOGRAFIES