GENERALITAT DE CATALUNYA

cultura.gencat.cat

Des de La Costa vam realitzar al 2020 una extensa assessoria de comunicació analitzant tots la comunicació digital i de mitjans de les diferents àrees i instituts del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.