ƀrea Metropolitana de Barcelona

amb.cat

Des de l’ƀrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es va voler organitzar una jornada que sota el nom de ‘ƀrea Metropolitana. La dimensiĆ³ cultural de Barcelona’ es va debatre sobre laĀ cultura des dā€™una Ć²ptica metropolitana, incorporant la veu de les diferents institucions i sectors interessats.Ā 

Des de La Costa ComunicaciĆ³ ens vĆ rem encarregar de la coordinaciĆ³ de convidats, producciĆ³ de la jornada, tota la comunicaciĆ³ (premsa, disseny, materials i suports de difusiĆ³) i d’atenciĆ³ a convidats i a ponents el dia de la jornada.

CLIPPING ONLINE
IMƁGENES
NOTICIES RELACIONADES