BARCELONA FILM COMMISSION

2016-2017. Barcelona

lacosta

La Barcelona Film Commission és el servei que l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició del sector audiovisual per a ajudar-lo a filmar a la ciutat de Barcelona. Actua d’intermediària entre els productors que desitgen filmar a la ciutat i els departaments municipals que gestionen els espais de titularitat de l’Ajuntament, proveint d’informació sobre les condicions de filmació, així com de les possibilitats que ofereix cada espai. En cas de necessitat, també actua d’intermediària davant espais de titularitat privada emblemàtics de Barcelona. La Costa gestiona les campanyes de comunicació i d’estratègia digital de diversos projectes de la Barcelona Film Commission.

Contacte comunicació i premsa:

Maria Gracia | maria@lacosta.cat

comunicacio@bcncatfilmcommission.cat

NOTA DE PREMSA – BALANÇ ANUAL BARCELONA FILM COMMISSION 2015 / CAT

.