ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA

academiamusica.cat

lacosta

L’Acadèmia Catalana de la Música és un del projectes més ambiciosos del sector de la música a Catalunya. D’ençà la seva fundació, l’Acadèmia ha anat articulant-se com a entitat que ha d’aplegar tot el sector de la música a Catalunya: músics amateurs i professionals de tots els gèneres, representants de la indústria ja siguin promotores, festivals, discogràfiques, representants i mànagers, entitats de gestió, sales de música en viu, així com centres d’ensenyament musical públics i privats, estudis de gravació, crítics musicals i un llarg etcètera de professions i professionals vinculats a la música.

L’Acadèmia vol  posar en valor la música produïda a Catalunya, el seu patrimoni musical i la seva internacionalització; i promocionar l’activitat creadora, acadèmica, industrial i auxiliar dels seus  professionals. També es crea amb l’objectiu de garantir l’accés a la música de tots els ciutadans i esdevenir interlocutor principal amb les institucions i  administracions per incidir de manera activa en les  polítiques laborals, socials i culturals que afecten el  sector de la música, els seus treballadors i practicants.

El Fòrum de l’Acadèmia serà la primera activitat de caràcter públic que organitza l’Acadèmia Catalana de la Música i tindrà lloc el dijous 23 de novembre al Centre de Dones Francesca Bonnemaison de Barcelona.

El Fòrum, que neix amb la voluntat de celebrar-se de manera anual, vol abordar diferents elements que conformen la cadena de valor de la música: educació musical i formació, creació, producció i exhibició, mercats i desenvolupament de públics per a la música. El Fòrum vol propiciar el networking i generar un espai de trobada per generar sinergies, compartir experiències i problemàtiques i propiciar la creació de projectes conjunts.

També vol esdevenir un marc de formació i contrast d’experiències. A través de les diferents conferències impartides per diferents experts nacionals i internacionals, eixamplar horitzons i entrar en relació amb altres entitats i experiències d’arreu.

x

DOSSIER DE PREMSA (CATALÀ) 

DOSSIER DE PREMSA (CASTELLÀ)

x

FOTOGRAFIES